Rabu, 16 Mei 2012

FORMAT & SUKATAN PEPERIKSAAN MEMASUKI PEGAWAI TADBIR NEGERI N41 (PTN TERENGGANU)

SUKATAN PEPERIKSAAN PENILAIAN UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI TADBIR NEGERI N41

BAHAGIAN I - (ANIKA PILIHAN)

SEKSYEN A - 40 SOALAN (40 MINIT)

- SEJARAH

- PENGETAHUAN AM

8.45 PAGI - 9.25 PAGI

SEKSYEN B - 50 SOALAN ( 1 JAM )

- KEMAHIRAN BERFIKIR DAN PENGUASAAN BAHASA

9.45 PAGI - 10.45 PAGI

BAHAGIAN II - ESEI ( 350 - 450 PERKATAAN )

BAHASA MELAYU - 11.15 PAGI - 12.15 PAGI ( 1 JAM )

BAHASA INGGERIS - 12.45 T/HARI - 1.45 PETANG ( 1 JAM )

RUJUKAN :

1. SEJARAH NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN

2. BUKU CITRA KARYA - INTAN

3. HTTP://WWW.TERENGGANU.GOV.MY

4. AKHBAR / MAJALAH SEMASA


ARAHAN KEPADA CALON :

1. Calon-calon mestilah mematuhi Arahan Ketua Pengawas.
2. Calon-calon mesti berada di tempat duduk masing-masing lima belas (15) minit sebelum peperiksaan dimulakan.
3. Calon-calon tidak dibenarkan bercakap-cakap atau berhubung dengan calon lain. Sila angkat tangan jika ada masalah atau pertanyaan.
4. Calon-calon hanya boleh meninggalkan dewan peperiksaan selepas tiga puluh (30) minit dari masa peperiksaan dimulakan.
5. Calon-calon hendaklah membawa perkara-perkara berikut :

i. Surat ini/Slip Arahan Calon;
ii. Kad Pengenalan;
iii. Alat tulis seperti Pen, Pensil 2B atau BB dan lain-lain.
6. Calon-calon yang mengambil peperiksaan hendaklah sentiasa berpakaian kemas.
7. Ketua Pengawas boleh menahan seseorang calon daripada meneruskan peperiksaan jika didapati engkar kepada arahan.


SEMAKAN PANGGILAN PEPERIKSAAN boleh dibuat di : http://calontcs.terengganu.gov.my/semak_ptn.php0 komentar: